Program sufinansiranja zapošljavanje u oblasti

  • Štampa

Dana 9.11.2015. godine u 9 sati objavljen je Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u oblasti poljoprivrede 2015

 

http://fzzz.ba/projekti/program-sufinansiranja-zapoljavanja-i-samozapoljavanja-u-oblasti-poljoprivrede-2015