Primjena novog Zakona o radu

  • Štampa

Poštovani obrtnici!

Od 20.11.2015.godine prestaje da važe Ugovori o radu sklopljeni do 20.08.2015.godine, te je potrebno uskladiti postojeće Ugovore o radu na način da se važeći Ugovori otkažu s tim da su poslodavci dužni ponuditi uposlenicima novi Ugovor o radu, koji ne može umanjivati prava uposlenika u odnosu na Ugovor koji se raskida.

Primjeri Ugovora o radu za uposlenike do 20.08.2015 i novouposlene se nalaze u sekciji download.