6 sajam privrede, poljoprivrede i zanatsva Sarajevo

  • Štampa
Obavještavamo obrtnike i privrednike sa područja grada Tuzle da KJP centar " Skenderija " doo-Sarajevski sajam u terminu od 10-12.12.2019.g.organizuje 6 sajam privrede, poljoprivrede i zanatstva. Shodno vašim, mogućnostima i potrebama ,za učešće na ovom sajmu pozivamo vas da sebi blagovremeno osigurate prostor za nastup na sajmu.Više informacija na tel. Alibegović Salem 062 345 296 i Bojčić Amira 033 219 624 ili u Udruženju na tel. 035 314 970.