Vodeći partner

Regione Toscana

Partneri

emiliaromagna
toscana

Sufinansira

cooperazione

Implementira

oxfam

Sponzori

seenet

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA 2020.GODINU

U SLUŽBENIM NOVINAMA FBIH BR. 95/19 OD 18.12.2019.GODINE OBJAVLJENE SU OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2020.GODINU.Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija – federalni ministar financija objavljuje OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2020. GODINU 1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: a) 1.560,00 KM – za slobodna zanimanja, b) 922,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti, c) 411,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu. 2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: a) 780,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti, b) 355,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata, c) 355,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu, d) 355,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza e) 411,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca. 3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 411,00 KM. 4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2019. godine je 1.418 KM. 5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.