JAVNI POZIV

  • Štampa

Na osnovu Sporazuma o realizaciji projekta promocije, podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji grada Tuzle u pravcu ublažavanja ekonomskih posljedica na poslovanje, izazvanih virusom Covid-19 broj: 04-234/20, od 09.12.2020.godine, Turistička zajednica grada Tuzle i Udruženje obrtnika grada Tuzle objavljuju:

 

 

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu na korištenje bez naknade dvadeset (20) mobilnih kućica u periodu od 21.12.2020.godine do 08.01.2021.godine, a u svrhu podrške i pomoći sektoru poduzetništva i obrta na teritoriji grada Tuzle u pravcu ublažavanja ekonomskih posljedica na poslovanje,izazvanih virusom Covid-19

Kompletan tekst Javnog poziva, Prijavni obrazac i Pravila izlaganja možete preuzeti u sekciji Download.